fbpx
 
Kontakt:info@lopis.si in 00386 31 332 761 (Bojan)
PisarnaPesnica pri Mariboru 32e, 2211 Pesnica
INDIVIDUALNA SVETOVANJA

Strateško preoblikovanje prodaje v podjetju

Projekt, ki temelji na moderiranih delavnicah, individualnem delu, osebnih intervjujih in prenosu dobrih praks.
 • VSEBINA
 • Pregled trenutnega stanja AS-IS:
  • diagnoza na osnovi modela 7-S,
  • analiza notranjega  in zunanjega okolja (SWOT),
  • benchmarking in določitev smernic za povečanje dolgoročnih konkurenčnih prednosti,
  • analiza dejavnikov privlačnosti panoge,
  • ABC koncentracijska analiza kupcev,
  • ABC 123 portfeljska matrika kupcev s predlogi za optimizacijo portfelja,
  • analiza privlačnosti produktnih/blagovnih skupin,
  • priprava predloga sprememb.
 • Priprava strateškega načrta preoblikovanja – TO BE:
  • določitev strateških možnosti in prioritet
  • postavitev strateških ciljev (SMART model),
  • hierarhija ciljev v podjetju.
 • Postavitev/prilagoditev sistemov merjenja (kaj in kako bomo merili):
  • identifikacija možnih nivojev merjenja,
  • pregled nabora možnih ključnih kazalnikov uspeha (KPI),
  • vrednotenje in finalni izbor ključnih kazalnikov uspeha.
 • Podporni programi in potrebni resursi:
  • vodenje, motivacija in komunikacija sprememb,
  • trening/opolnomočenje,
  • nagrajevanje,
  • CRM,
  • ostali zaledni sistemi.
 • Prehod v uporabo (monitoring, odprava pomanjkljivosti in “fine tuning”
ZA VEČ

Navdiha, motivacije, osebne in poslovne rasti...

LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
Najdete nasSocialna omrežja
LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
KONTAKTPišite nam
NAJDETE NASSocialna omrežja