fbpx
 
Kontakt:info@lopis.si in 00386 31 332 761 (Bojan)
PisarnaPesnica pri Mariboru 32e, 2211 Pesnica
INDIVIDUALNA SVETOVANJA

Promocija zdravja na delovnem mestu

S sprejetjem novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je postalo načrtovanje in izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu zakonska obveza delodajalcev (6. člen). Evropska mreža za promocijo zdravja na delovnem mestu (ENWHP) promocijo zdravja na delovnem mestu opredeljuje kot skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Raziskave (Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, 2010) ugotavljajo, da vsak evro, namenjen promociji zdravja na delovnem mestu, prinaša donos v višini od 2,5 do 4,8 evrov, predvsem zaradi manjših stroškov izostajanja od dela in večje produktivnosti zaposlenih. A če želimo doseči dobre rezultate, moramo k promociji zdravja na delovnem mestu pristopiti celostno in sistematično.
  • VSEBINA

Mi vam svetujemo in pomagamo pri izvedbi vseh treh faz promocije zdravja na delovnem mestu, to so načrtovanje, uvedba ukrepov in evalvacija.

V fazi načrtovanja vam pomagamo pri postavitvi vizije, opredelitvi problema in prioritet (kar lahko zajema tudi oceno stanja in potreb zaposlenih), oblikovanju rešitev in akcijskega načrta ter načrtovanju evalvacije.

Prav tako vam svetujemo, kako uvesti načrtovane ukrepe, da bodo le-ti pozitivno sprejeti med zaposlenimi. Pomagamo vam pri izdelavi komunikacijskega načrta in promocijskih gradiv, saj so stalne promocijske aktivnosti ključni dejavnik uspešnosti posameznih ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu.

Na fazo evalvacije se pogosto pozabi, a je zelo pomembna za nadaljnje načrtovanje aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu. Pomagamo vam pri izvedbi evalvacije uspešnosti posameznih ukrepov in pri izračunu donosnosti naložbe v promocijo zdravja na delovnem mestu.

ZA VEČ

Navdiha, motivacije, osebne in poslovne rasti...

LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
Najdete nasSocialna omrežja
LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
KONTAKTPišite nam
NAJDETE NASSocialna omrežja