fbpx
 
Kontakt:info@lopis.si in 00386 31 332 761 (Bojan)
PisarnaPesnica pri Mariboru 32e, 2211 Pesnica
INDIVIDUALNA SVETOVANJA

Psihološko testiranje

Psihološko testiranje je namenjeno spoznavanju posameznikovih sposobnosti, osebnostnih lastnosti, interesov in stališč. Predstavlja dragoceno orodje, ko želimo ugotoviti, koliko je posameznik primeren za določeno delovno mesto, kakšen vodstveni potencial ima in podobno.

Pri psihološkem testiranju uporabljamo standardizirane teste, kar pomeni, da so prilagojeni za uporabo v slovenskem okolju in so visoko zanesljivi, veljavni in objektivni.
  • VSEBINA

Psihološko testiranje lahko zajema:
•    oceno splošnih sposobnosti (sposobnost logičnega sklepanja, prostorska predstavljivost, numerične sposobnosti, ustvarjalnost, verbalne sposobnosti, spomin ipd.),
•    oceno osebnostnih lastnosti (čustvena stabilnost, ekstravertiranost, vztrajnost, sodelovanje, natančnost itd.) in
•    druge značilnosti, kot so na primer posameznikovi interesi, reševanje konfliktov, motiviranost, vrednote, odpornost proti stresu, čustvena inteligentnost itd.

Psihološka testiranja izvaja psiholog, le-ta v posvetovanju z vami pripravi tudi nabor ustreznih testov in strokovno poročilo z rezultati posameznih psiholoških testiranj.

ZA VEČ

Navdiha, motivacije, osebne in poslovne rasti...

LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
Najdete nasSocialna omrežja
LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
KONTAKTPišite nam
NAJDETE NASSocialna omrežja