fbpx
 
Kontakt:info@lopis.si in 00386 31 332 761 (Bojan)
PisarnaPesnica pri Mariboru 32e, 2211 Pesnica
OSEBNA RAST

IPC = Individualni Prodajni Coaching

Za vas smo pripravili vrhunski individualni prodajni coaching program za zaposlene v prodaji, ki vključuje različne vsebinske module, namenjene krepitvi njihovih prodajnih kompetenc. Le ti so namenjeni za potrebe in izzive sodobnega prodajnega procesa.

Poseben poudarek programa je na sledljivosti in nadgradnji iz modula v modul. V ta namen bomo delali na lastnih primerih iz vsakodnevne prakse in na lastnih situacijah, s katerimi se srečujete pri vsakodnevni komunikaciji in različnih tržnih situacijah. Na vsakem modulu bo klient dobil izziv do naslednjega modula, na katerem bo aktivno delal v praksi do naslednjega modula.

Priporočamo eno do maksimalno dve tedenski premor med posameznimi moduli, da lahko klient pridobljena znanja in veščine uporabi na delovnem mestu. Predviden čas enega coachinga je 2 do maksimalno 3 pedagoške ure (PA).
  • VSEBINA

UVODNI COACHING Z OSEBNIM RAZGOVOROM PO DILTSOVI METODI IN DOLOČITVIJO M.B.T.I.O. PROFILA VODJE

Uvodni coaching predstavlja pomembno izhodišče za vse nadaljnje coachinge in je namenjen temeljitemu spoznavanju klienta in coacha. S preizkusom/testiranjem vodij ne merimo zgolj motivacije za vodenje, pač pa se osredotočamo na prave sposobnosti oz. vodstvene kompetence in njihove vrednote. Zanimajo nas pravilni načini razmišljanja, delovanja in obnašanja v raznih situacijah, sposobnost vplivanja na situacije in ljudi ter tudi vodstveni stil oz. naravnanost.

Testiranje zajema:

  • izvedbo ocene/testiranja vodstvenih sposobnosti, osebnostnih lastnosti (čustvena stabilnost, ekstravertiranost, vztrajnost, sodelovanje, natančnost itd.),
  • uporabe vodstvenih veščin in prevladujočega stila vodenja
  • pripravo poročila s komentarji in priporočili za klienta.

Postopek dela:

1. osebni razgovor z vodjem po Diltsovi metodi, s pomočjo katere pri vodji ugotavljamo razvitost različnih ravni (poslanstvo – identiteta – vrednote – prepričanja – strategije – vedenje – okolje) in njihovo skladnost s poslanstvom, cilji in pričakovanji podjetja.

2. testiranje na podlagi Myers-Briggsovega tipološkega indikatorja osebnosti vodje (M.B.T.I.O.), s katerim ugotovimo prevladujoči psihološki tip posameznega vodje in njegovo skladnost z idealnim osebnostnim profilom vodje. Vprašalnik se rešuje cca. 15 minut na sedežu podjetja. Vrednotenje in razlago rezultatov pripravimo skupaj s poročilom in priporočili.

3. OPCIJA: na željo klienta lahko opcijsko izvedemo osebnostni test za merjenje strukture osebnosti po modelu “Velikih pet” – BFQ. Vprašalnik temelji na upoštevanju klasičnih kvalifikacij 5 faktorjev osebnosti in njihovih poddimenzij in vključitvi dodatne lestvice socialne zaželenosti odgovorov (L lestvica ali lestvica iskrenosti). 5 velikih je dobilo ime ENERGIJA (poddimenziji aktivnost in dominantnost), SPREJEMLJIVOST (poddimenziji sodelovanje in prijaznost), VESTNOST (poddimenziji natačnost in vztrajnost), ČUSTVENA STABILNOST (poddimenziji kontrola čustev in kontrola impulzov) in ODPRTOST (poddimenziji odprtost za kulturo in odprtost za izkušnje). Vrednotenje in razlago rezultatov je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (kategorija B: zahtevnejša v smislu interpretacije). Le-ta pripravi tudi strokovno poročilo z rezultati osebnostnega testiranja. Izvedba traja okoli 30 minut, klient izpolnijo vprašalnik na sedežu podjetja.

BOJAN TR

PREDSTAVITEV TRENERJABojan Krajnc

ima več kot 17 let izkušenj v prodaji in marketingu in preko 12 let vodstvenih izkušenj na področju vodenja prodaje in prodajnih ekip. Je predavatelj in nosilec na Višji poslovni šoli Doba pri predmetih prodaja, organizacija in menedžment in ekonomika podjetja. Kot mentor na daljavo pa sodeluje na Doba fakulteti pri predmetih projektni menedžment in timsko delo, družinsko podjetništvo in nabavno-prodajna veriga.

Za vas bomo pripravili:

  • delovne materiale in gradiva za udeleženca
  • praktične primere in interaktivne vaje, vezane na značilnosti prodajnega procesa v vašem podjetju
  • TOP priporočila za prodajo
  • mini priročnike in motivacijske kartice
  • usmeritve in priporočila za nadaljnji razvoj
  • motivacijske kontakte s trenerjem preko e-maila in telefona
LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
Najdete nasSocialna omrežja
LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
KONTAKTPišite nam
NAJDETE NASSocialna omrežja