fbpx
 
Kontakt:info@lopis.si in 00386 31 332 761 (Bojan)
PisarnaPesnica pri Mariboru 32e, 2211 Pesnica
VODENJE

Akademija vodenja

Za vas smo pripravili vrhunski izobraževalni program Kako postati fenomenalnivodja v 4-ih modulih, ki je namenjen za potrebe in izzive modernega vodenja (primerno za vsakega, ki vodi vsaj 1 posameznika, ne glede na branžo ali naravo dela).

Program je simbioza najnovejših in preizkušenih veščin za osebni in profesionalni razvoj vodij oddelkov, timov ali podjetij. Nastal je na podlagi 20 letne prakse vodenja različnih prodajnih ekip in individualnih coachingov.
 • 1. MODUL
 • 2. MODUL
 • 3. MODUL
 • 4. MODUL
Pozitiven in avtentični vodja

cyvcx

 • SWOT osebna analiza vodenja: učimo se tako iz napak kot iz lastnih uspehov.
 • Vloga, pomen in zavedanje odgovornosti vodje – kdo sem kot vodja?
 • Analiza navad in razbijanje cone udobja + ustvarjanje novih navad, ki vodijo do bolj učinkovitega vodenja.
 • 5 paradoksov fenomenalnega vodenja.
 • 6 ključnih področij, na katerih se oblikujete kot vodja.
 • Vodja kot zgled: kaj pomeni biti vodja z integriteto in česa NE počnem, če želim ohraniti avtoriteto in kredibilnost à 5 velikih ubijalcev in 5 velikih gradnikov kredibilnosti vodje.
 • Kako povečamo občutek vrednosti sodelavcev in s tem krepimo lastno integriteto in avtoriteto.
 • Moj vodja ve, KAJ dela/KAJ delam/KAJ delamo in KAJ bomo če…
 • Katera so glavna vprašanja, ki si jih kot vodja postavim vsak dan?
 • 8 pasti vodenja in kako se jim izogniti v praksi?
 • Osebni akcijski načrt – vsak vodja naredi motivacijski osebni akcijski načrt.
Moč osebne komunikacije kot jedro vodenja – brez učinkovite komunikacije ni učinkovitega vodenja

cyvcx

 • MODEL 7P minus – ubijalci in pasti učinkovite komunikacije komunikacije s sodelavci + MODEL 7P plus – gradniki učinkovite komunikacije s sodelavci.
 • Kako ustvarimo dober stik s sodelavcem (model POZOR) in 5 večnih komunikacijskih resnic. 
 • V «ŽIVALSKEM VRTU«: Praktična delavnica prepoznavanja 4 različnih vedenjskih stilov
  • Kakšne vedenjske stile poznamo in kako jih prepoznamo?
  • Spoznali boste sebe in razumeli, zakaj se z določenimi sodelavci/strankami razumete odlično, z določenimi pa malo manj – in kaj narediti, da bo vaša komunikacija bolj uspešna.
  • Kako lahko prilagodim komunikacijo sodelavcu/stranki in mu »zlezem pod kožo«?
 • Neverbalna komunikacija: največje in najbolj uporabne skrivnosti neverbalne komunikacije, ki jih lahko uporabite v komunikaciji:
  • Ali smo moški res tako različni od žensk in kako to vpliva na naš način delovanja/odločanja na delovnem mestu.
  • Kako s samozavestno držo postati bolj prepričljiv in odločen?
  •  Hiter test prepoznavanja različnih neverbalnih signalov sodelavcev/strank.
 • Komunikacijska retorika: besede, stavki in fraze, ki imajo veliko komunikacijsko moč: močne + »prepovedane« besede vodenja. 
 • Kako lahko podamo učinkovito povratno informacijo in jo uporabimo zato, da razvijamo posameznika in celotno ekipo + 8 načel feedbacka?
 • Mini trening v parih: prakticiranje  izvedbe podajanja feedbacka glede na realne situacije udeležencev, s katerimi se srečujejo pri vsakdanjem delu.
  • Analiza uspeha: vsak udeleženec prejme komentar in usmeritveni feedback trenerja.
  • Praktični primeri dobrega feedbacka (1 na 1 razgovori).
  • Kako prilagoditi način podajanja povratne informacije glede na vedenjski tip sodelavca
 • Pohvaliti in ne laskati: na kakšen način formirati pohvalo, da bo kredibilna in s pozitivnim učinkom na sodelavce:
  • Razlike med konstruktivno in negativno kritiko.
  • Veščine za sprejemanje kritike.
 • Soustvarimo lasten seznam TOP priporočil za vodenje – dobra praksa in konkretne usmeritve za vaše delovanje  na delovnem mestu.
 • Kreativna nevihta možganov: brez tima ni vodje
 • Mini kreativni tim building: »z vrvjo do kvadrata« à namen je razumeti pomembnost verbalnega in neverbalnega izražanja na delovnem mestu vodje.
Moč osebne komunikacije kot jedro vodenja – brez učinkovite komunikacije ni učinkovitega vodenja

cyvcx

 • Vodenje z vprašanji: moč 6K vprašanj.
 • Matrika vodenja: zna/ne zna/hoče/noče in kako pristopiti oz. motivirati sodelavca v vsakem od štirih možnih kombinacij?
 • V čem je razlika med delegiranjem in obratnim delegiranjem in zakaj je to pomembno za vas (kdo vodi koga)?
  • 2 ključna koncepta delegiranja: odgovornost in pooblastila.
  • Koristi delegiranja za vodjo in za sodelavce.
 • Od 4 x KAJ do 5 x KDAJ àchecklista učinkovitega delegiranja + 11 namigov za odlično delegiranje.
 • Kako izboljšati produktivnost internih sestankov – 45 preverjenih in konkretnih načinov za bolj učinkovito vodenje sestankov.
 • Mini kreativni tim building: »zgradimo stolp« – namen je prikazati pomembnost uporabe osnovnih veščin vodenja.
 • Model 3 P-jev kot temelj motiviranja in učinkovitega delovanja vodje.
 • PIPS – model spremljanja zaposlenega.
 • Vodenje ocenjevalnega razgovora:
  • 7 korakov ocenjevalnega razgovora, ki prinaša konkretne premike.
  • Kako začnemo ciljni/ocenjevalni razgovor?
  • Pomen zaključnega poziva in zaključka.
  • Vodila in smernice za uspešno vodenje ciljnega/ocenjevalnega razgovora.
  • Simulacija 1 na 1 na osnovi realnih situacij iz prakse
Preverjanje pridobljenega znanja, podelitev certifikatov in zaključni mini tim building
BOJAN TR

PREDSTAVITEV TRENERJABojan Krajnc

ima več kot 17 let izkušenj v prodaji in marketingu in preko 12 let vodstvenih izkušenj na področju vodenja prodaje in prodajnih ekip. Je predavatelj in nosilec na Višji poslovni šoli Doba pri predmetih prodaja, organizacija in menedžment in ekonomika podjetja. Kot mentor na daljavo pa sodeluje na Doba fakulteti pri predmetih projektni menedžment in timsko delo, družinsko podjetništvo in nabavno-prodajna veriga.

Rezultat:

 • usvojili boste načine in vzvode, kako lahko krepite lastno integriteto kot vodja,
 • izognili se boste tipičnim pastem vodenja in posledično postali boljši vodja,
 • določili boste svoj prevladujoči vedenjski stil na podlagi vrednot in poiskali načine, kako lahko na podlagi tega prilagodite vaš način  komunikacije z vašimi sodelavci,
 • izboljšali oz. usvojili boste učinkovito tehniko podajanja povratne informacije (feedbacka) in posledično izboljšali profesionalnost in kakovost vodenja,
 • izboljšati komunikacijske veščine in tehnike, ki povečujejo učinkovitost komunikacije s sodelavci in povečati povezanosti med oddelki (timski duh).
 • več samodiscipline, osredotočenosti in odločnosti pri vodenju.
 • povezati tim in izkoristiti njegove potenciale.

Za vas bomo pripravili:

 • delovne materiale in gradiva za vsakega udeleženca,
 • praktične primere in interaktivne vaje (individualne, v parih in v trojčkih),
 • TOP priporočila za vodenje,
 • mini priročnike in motivacijske kartice,
 • slikovno tekstovno poročilo po vsakem zaključenem modulu,
 • usmeritve in priporočila za nadaljnji razvoj ekipe,
 • motivacijske kontakte s trenerjema preko e-maila in telefona,
 • 50 največjih motivacijskih izrekov.
ZA VEČ

Navdiha, motivacije, osebne in poslovne rasti...

LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
Najdete nasSocialna omrežja
LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
KONTAKTPišite nam
NAJDETE NASSocialna omrežja