fbpx
 
Kontakt:info@lopis.si in 00386 31 332 761 (Bojan)
PisarnaPesnica pri Mariboru 32e, 2211 Pesnica
VODENJE

Ciljno vodenje

Ciljno vodenje je metoda vodenja pri kateri upravljlamo uspešnost zaposlenih tako, da ni pomembno samo kakšen cilj si bomo postavili, temveč kako, na kakšen način bomo dosegli pričakovane rezultate. Upravljanje uspešnosti zaposlenih je pravzaprav vodenje zaposlenih tako, da vodje zaposlenim omogočijo doseganje pričakovanih rezultatov (to je usklajevanje pričakovanj, pojasnjevanje želenega vedenja, postavljanje standardov in ciljev).

Odgovornost za realizacijo strateških in individualnih ciljev pri tem ni samo na strani vodje in organizacije, temveč mora odgovornost za realizacijo svojih ciljev prevzeti vsak posameznik sam in si tako prizadevati za čim večjo lastno uspešnost. To pa lahko zaposleni dosegajo le tako, da poznajo kako njihovo delo pripomore k večji uspešnosti podjetja - torej z ustreznimi strateškimi prioritetami podjetja.
 • 1. MODUL
 • 2. MODUL
 • Vodenje s cilji (prednosti, možne ovire, kaj zahteva od vodje in kaj od podrejenih).
 • Prednosti in pasti vodenja s cilji,
 • Razlikovanje med željami in cilji – kako želja postane tudi cilj?
 • Strategija, poslanstvo, ključna delovna področja in poslovni cilji.
 • Vodenje s cilji kot orodje vodenja sodelavcev.
 • Od uravnoteženih sistemov kazalnikov (BSC – Balanced Scorecard) 1. do 4. generacije
 • Nagrajevanje zaposlenih, vezano na doseganje ciljev.
 • Kdaj ciljno vodenje postane neuporabno orodje?
 • Model individualnega upravljanja uspešnosti zaposlenih,
 • Kako določiti ključne kazalnike uspešnosti (KPI – Key Performance Indicators)?
 • Pravilno postavljanje ciljev (»SMART« metoda).
 • Implementacija modela uspešnosti glede na različna delovna mesta,
 • Postavitev konkretnih ciljev za podjetje
 • Kaskadiranje ciljev – od besed k dejanjem
 • Postavitev načina spremljanja realizacije ciljev
 • Kompetence dobrih vodij
 • Kako doseči dobro samomotiviranost
BOJAN TR

PREDSTAVITEV TRENERJABojan Krajnc

ima več kot 17 let izkušenj v prodaji in marketingu in preko 12 let vodstvenih izkušenj na področju vodenja prodaje in prodajnih ekip. Je predavatelj in nosilec na Višji poslovni šoli Doba pri predmetih prodaja, organizacija in menedžment in ekonomika podjetja. Kot mentor na daljavo pa sodeluje na Doba fakulteti pri predmetih projektni menedžment in timsko delo, družinsko podjetništvo in nabavno-prodajna veriga.

Koristi

 • spoznati metode za postavljanje individualnih in skupinskih ciljev ciljev,
 • spoznati prednosti in pasti vodenja s cilji,
 • spoznati model individualnega upravljanja uspešnosti zaposlenih,
 • definiranje ključnih kazalnikov (ciljev) uspešnosti na različnih ravneh,
 • implementacija modela uspešnosti glede na različna delovna mesta,
 • spoznati načine implementiranja modela uspešnosti in ciljnega vodenja v prakso podjetja.

Za vas bomo pripravili:

 • delovne materiale in gradiva za vsakega udeleženca
 • praktične primere in interaktivne vaje (individualne, v parih in v trojčkih)
 • slikovno tekstovno poročilo po vsakem zaključenem modulu
 • usmeritve in priporočila za nadaljnji razvoj ekipe
 • motivacijske kontakte s trenerjem preko e-maila in telefona
ZA VEČ

Navdiha, motivacije, osebne in poslovne rasti...

LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
Najdete nasSocialna omrežja
LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
KONTAKTPišite nam
NAJDETE NASSocialna omrežja