fbpx
 
Kontakt:info@lopis.si in 00386 31 332 761 (Bojan)
PisarnaPesnica pri Mariboru 32e, 2211 Pesnica
VODENJE

Kako postati FENOMENalni vodja različnim generacijam?

Za vas smo pripravili vrhunski izobraževalni program Fenomenalni vodja različnim generacijam v 5-ih modulih, ki je namenjen za potrebe in izzive modernega vodenja. Vključuje različne vsebinske sklope iz področja medgeneracijskega sodelovanja v podjetju.

Program je simbioza najnovejših in preizkušenih veščin za osebni in profesionalni razvoj vodij oddelkov, timov ali podjetij. Nastal je na podlagi 20 letne prakse vodenja različnih prodajnih ekip in individualnih coachingov.
 • 1. MODUL
 • 2. MODUL
 • 3. MODUL
 • 4. MODUL
 • 5. MODUL
Pozitiven in avtentični vodja

cyvcx

 • »SWOT osebna analiza vodenja v vodenju: učimo se tako iz napak kot iz lastnih uspehov
 • Vloga, pomen in zavedanje odgovornosti vodje – kdo sem kot vodja?
 • Analiza navad in razbijanje cone udobja + ustvarjanje novih navad, ki vodijo do bolj učinkovitega vodenja
 • 5 paradoksov fenomenalnega vodenja
 • 6 ključnih področij, na katerih se oblikujete kot vodja
 • Vodja kot zgled: kaj pomeni biti vodja z integriteto in česa NE počnem, če želim ohraniti avtoriteto in kredibilnost: 5 velikih ubijalcev in 5 velikih gradnikov kredibilnosti vodje
 • Kako povečamo občutek vrednosti sodelavcev in s tem krepimo lastno integriteto in avtoriteto: dopolnite vašo predstavo o sodelavcu
 • Moj vodja ve, KAJ dela/KAJ delam/KAJ delamo in KAJ bomo če….
 • Katera so glavna vprašanja, ki si jih kot vodja postavim vsak dan?
 • 8 pasti vodenja in kako se jim izogniti v praksi
Učinkoviti principi in spoznanja pri vodenju različnim generacijam

cyvcx

 • »Kdo sem v očeh časa«: spoznajmo svojo generacijo
  •  Značilnosti Baby boom, X, Y in Z generacije
  • Močne in šibke karakteristike posamične starostne skupine.
  • Vrednote in motivacije posamičnih generacij ter kdo so njihovi vzorniki
 •  Razlogi zakaj bi se sploh ukvarjal s problematiko medgeneracijskega sodelovanja v podjetju – demografski trendi in statistična (ne)resnica.
 • Kateri so večni stereotipi starosti in zakaj je pomembno, da jih kot vodje obvladujemo
 • »Z blagimi sredstvi lahko spremenite svet«:
  • Priporočljivi komunikacijski kanali glede na generacijo
  •  Praktični nasveti primerne komunikacije
 • Priporočila po principu »ISKRE« za delodajalca/vodje:
  • Pričakovanja generacij do vodstva
  • Načini dela, ki so značilni za različne starosti
  • Način sprejemanja avtoritet
  • Nagrajevalni sistemi za različne generacije
  • Predlagani stili vodenja
  • Različni tipi mentoriranja
 • »Prodaja je umetnost, znanost in igra« v medgeneracijski potrošnji:
  • Nakupne navade generacij
  • Prodajni triki za posamično starostno strukturo
  • Različne generacije cenijo različne stvari
 • Mini kreativni tim building »sci-fi scenarijev« – namen je razumeti pomembnost sodelovanja različnih generacij v ekipi
 • PRIPOROČILA ZA NADALJNO SODELOVANJE MED GENERACIJAMI:
  • Iskanje odgovorov in reševanje izzivov povezanih z večgeneracijsko delovno silo v skupinah
  • Pregled aktualnih dogajanj,  praks in primerov iz drugih držav
  • Model in načini medgeneracijskega sodelovanja 
  • Rezultati medgeneracijskega sodelovanja
  • Osebni akcijski načrt – filozofija 1 stvari, ki jo lahko spremenimo pri sebi danes, da bo vse ostalo potekalo lažje
Pozitivna komunikacija kot osnovni gradnik medgeneracijskega sodelovanja

cyvcx

 • Model 7P minus – ubijalci in pasti in model 7P plus – gradniki, zaradi različnih starosti v ekipi: iščemo win win  in medsebojno spoštovanje med generacijami
 • Moč osebne komunikacije in 5 stebrov uspeha za učinkovit začetek komunikacije (model POZOR)
 • Pljusk pohval: ne pozabite na komplimente, na katere še vedno pozitivno odreagira 81 % ljudi, ne glede na starost
 • Moč udarne povratne informacije pri iskanju rešitev
 • Komunikacijska retorika: besede, stavki in fraze, ki imajo veliko komunikacijsko moč in pozitivno vplivajo na sogovornika
 • Formula zaupanja: kako sogovornika prepričati, da smo vredni zaupanja
 • NAJPOGOSTEJŠI RAZLOGI KONFLIKTOV NA DELOVNIH MESTIH ZARADI STAROSTI in UČINKOVITO REŠEVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ:
  • V čem je poanta uspešnega reševanja neprijetnih/konfliktnih situacij?
  • Mini trening prijaznosti, vztrajnosti in odličnosti v komunikaciji
  • Učinkovito reševanje zahtevnih situacij v živo in po telefonu
  • Katera vprašanja vas premaknejo iz »mrtve točke«?
  • 5 preverjenih komunikacijskih tehnik za reševanje ugovorov in neprijetnih situacij
  • Praktični predlogi reševanja konfliktnih situacij glede na starost
Medgerenacijska orodjarnica

cyvcx

 • Vodenje z vprašanji: moč 6K vprašanj
 • Matrika vodenja: zna/ne zna/hoče/noče in kako pristopiti oz. motivirati sodelavca v vsakem od štirih možnih kombinacij
 • V čem je razlika med delegiranjem in obratnim delegiranjem in zakaj je to pomembno za vas (kdo vodi koga)
 • Od 4 x KAJ do 5 x KDAJ: checklista učinkovitega delegiranja + 11 namigov za odlično delegiranje
 • Kako izboljšati produktivnost internih sestankov – 45 preverjenih in konkretnih načinov za bolj učinkovito vodenje sestankov
 • Mini kreativni tim building: »zgradimo stolp« – namen je prikazati pomembnost uporabe osnovnih veščin vodenja
 • Model 3 P-jev kot temelj motiviranja in učinkovitega delovanja vodje
 • PIPS – model spremljanja zaposlenega
 • Vodenje ocenjevalnega razgovora:
  • 7 korakov ocenjevalnega razgovora, ki prinaša konkretne premike
  • Kako začnemo ciljni/ocenjevalni razgovor
  • Pomen zaključnega poziva in zaključka
  • Vodila in smernice za uspešno vodenje ciljnega/ocenjevalnega razgovora
  • Simulacija 1 na 1 na osnovi realnih situacij iz prakse
Preverjanje pridobljenega znanja, podelitev certifikatov in zaključni mini tim building

cyvcx

BOJAN TR

PREDSTAVITEV TRENERJABojan Krajnc

ima več kot 20 let izkušenj v prodaji in marketingu in preko 12 let vodstvenih izkušenj na področju vodenja prodaje in prodajnih ekip. Je predavatelj in nosilec na Višji poslovni šoli Doba pri predmetih prodaja, organizacija in menedžment in ekonomika podjetja.
TADEJA TR

PREDSTAVITEV TRENERJATadeja Krajnc

je certificiran NLP Mojster Praktik z mednarodno INLPTA licenco in trenerka komunikacijskih veščin ter osebne rasti.

Rezultat:

 • usvojili boste načine in vzvode, kako lahko krepite lastno integriteto kot vodja različnim starostnim skupinam,
 • izognili se boste tipičnim pastem vodenja in posledično postali boljši vodja, ne glede na svojo starost
 • določili boste svoj prevladujoči vedenjski stil na podlagi vrednot in poiskali načine, kako lahko na podlagi tega prilagodite vaš način  komunikacije z vašimi sodelavci,
 • izboljšali oz. usvojili boste učinkovito tehniko podajanja povratne informacije (feedbacka) in posledično izboljšali profesionalnost in kakovost vodenja,
 • izboljšati komunikacijske veščine in tehnike, ki povečujejo učinkovitost komunikacije s sodelavci in povečati povezanosti med oddelki (timski duh).
 • več samodiscipline, osredotočenosti in odločnosti pri vodenju.
 • povezati tim in izkoristiti njegove potenciale.

Za vas bomo pripravili:

 • delovne materiale in gradiva za vsakega udeleženca,
 • praktične primere in interaktivne vaje (individualne, v parih in v trojčkih),
 • TOP priporočila za vodenje,
 • mini priročnike in motivacijske kartice,
 • slikovno tekstovno poročilo po vsakem zaključenem modulu,
 • usmeritve in priporočila za nadaljnji razvoj ekipe,
 • motivacijske kontakte s trenerjema preko e-maila in telefona.
ZA VEČ

Navdiha, motivacije, osebne in poslovne rasti...

LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
Najdete nasSocialna omrežja
LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
KONTAKTPišite nam
NAJDETE NASSocialna omrežja