fbpx
 
Kontakt:info@lopis.si in 00386 31 332 761 (Bojan)
PisarnaPesnica pri Mariboru 32e, 2211 Pesnica

MEDGENERACIJSKI TRK ali SODELOVANJE? – LOPIS

18. junija, 2020

Ena najbolj sprejetih dognanj na področju psihologije dela je namreč, da delo pomembno prispeva k posameznikovemu zadovoljstvo in sreči (Rodriguez –Munoz in Sanz-Vergel, 2013).

Vodstva podjetij se vsak dan bolj zavedajo, da je zadovoljstvo zaposlenih v vedno večji povezavi z medsebojno povezanostjo posameznikov znotraj ekipe. To se odseva v produktivnosti podjetja in ustvarjanju kapitalskega dobička. Z letom 2020 se bodo prvič v zgodovini na delovnem mestu srečali predstavniki petih generacij.

Demografska prognoza kaže, da bodo zaposleni v starostnem intervalu 56 do 74 let (t.i. Baby boom generacija) zajemali 22 % celotnega delovno aktivnega prebivalstva. T.i. generacija X, ki zajema zaposlene v starosti od 41 do 55 let bo zastopala 30 % delovno aktivnega prebivalstva in generacija Y ali Milenijce (od 26 do 39 let) bo zastopala 25 %. Vstopila bo nova generacija Z (mladi pod 25 let), ki bodo zajeli okrog 2 % vsega delovno aktivnega prebivalstva.

Ali lahko podjetje uspešno posluje, ne da bi imelo vpeljano strategijo upravljanja z različno starostno strukturo zaposlenih – medgeneracijski management?

Generacija je sestavljena iz skupine posameznikov podobne starosti, ki so doživele podobne zgodovinske, socialne in življenjske dogodke v določenem obdobju (Kupperschmidt, 2006). Trk različnih generacij v podjetju pomeni, da zaposleni različnih starosti s seboj na delovno mesto prinašajo različne vrednote in pristope k delu. Način, kako se soočamo z drugačnimi od sebe, lahko prinese različne izide. Za obvladovanje prihajajočih demografskih sprememb je ključen razvoj novih oblik solidarnosti, pozitivne komunikacije, učinkovitega reševanja konfliktnih situacij, primerna motivacija delodajalca k medsebojni podpori, učenju in prenosu znanja, izkušenj med generacijami v podjetjih.

Tovrstne kompetence predstavljajo temelj odličnosti vsakodnevnega delovanja na delovnem mestu. Bistvo je v razumevanju sprememb v načinu dela, ki zahteva od zaposlenih, da razumejo in v praksi uporabljajo učinkovite komunikacijske tehnike in pristope. Delavnica medgeneracijskega sodelovanja vključuje različne vsebinske sklope iz področja učinkovite medsebojne komunikacije, motivacije in reševanja konfliktnih situacij. Pozitivna komunikacija = aktivna komunikacija, ki temelji na učinkoviti uporabi TOP komunikacijskih tehnik.

LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
Najdete nasSocialna omrežja
LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
KONTAKTPišite nam
NAJDETE NASSocialna omrežja