Ponedeljka - Petka8h - 16h
PisarnaPesnica pri Mariboru 32e, 2211 Pesnica

MEDGENERACIJSKI TRK ali SODELOVANJE? – LOPIS

18. junija, 20200

Ena najbolj sprejetih dognanj na področju psihologije dela je namreč, da delo pomembno prispeva k posameznikovemu zadovoljstvo in sreči (Rodriguez –Munoz in Sanz-Vergel, 2013).

Vodstva podjetij se vsak dan bolj zavedajo, da je zadovoljstvo zaposlenih v vedno večji povezavi z medsebojno povezanostjo posameznikov znotraj ekipe. To se odseva v produktivnosti podjetja in ustvarjanju kapitalskega dobička. Z letom 2020 se bodo prvič v zgodovini na delovnem mestu srečali predstavniki petih generacij.

Demografska prognoza kaže, da bodo zaposleni v starostnem intervalu 56 do 74 let (t.i. Baby boom generacija) zajemali 22 % celotnega delovno aktivnega prebivalstva. T.i. generacija X, ki zajema zaposlene v starosti od 41 do 55 let bo zastopala 30 % delovno aktivnega prebivalstva in generacija Y ali Milenijce (od 26 do 39 let) bo zastopala 25 %. Vstopila bo nova generacija Z (mladi pod 25 let), ki bodo zajeli okrog 2 % vsega delovno aktivnega prebivalstva.

Ali lahko podjetje uspešno posluje, ne da bi imelo vpeljano strategijo upravljanja z različno starostno strukturo zaposlenih – medgeneracijski management?

Generacija je sestavljena iz skupine posameznikov podobne starosti, ki so doživele podobne zgodovinske, socialne in življenjske dogodke v določenem obdobju (Kupperschmidt, 2006). Trk različnih generacij v podjetju pomeni, da zaposleni različnih starosti s seboj na delovno mesto prinašajo različne vrednote in pristope k delu. Način, kako se soočamo z drugačnimi od sebe, lahko prinese različne izide. Za obvladovanje prihajajočih demografskih sprememb je ključen razvoj novih oblik solidarnosti, pozitivne komunikacije, učinkovitega reševanja konfliktnih situacij, primerna motivacija delodajalca k medsebojni podpori, učenju in prenosu znanja, izkušenj med generacijami v podjetjih.

Tovrstne kompetence predstavljajo temelj odličnosti vsakodnevnega delovanja na delovnem mestu. Bistvo je v razumevanju sprememb v načinu dela, ki zahteva od zaposlenih, da razumejo in v praksi uporabljajo učinkovite komunikacijske tehnike in pristope. Delavnica medgeneracijskega sodelovanja vključuje različne vsebinske sklope iz področja učinkovite medsebojne komunikacije, motivacije in reševanja konfliktnih situacij. Pozitivna komunikacija = aktivna komunikacija, ki temelji na učinkoviti uporabi TOP komunikacijskih tehnik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
Najdete nasSocialna omrežja
LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
KONTAKTPišite nam
NAJDETE NASSocialna omrežja