fbpx
 
Kontakt:info@lopis.si in 00386 31 332 761 (Bojan)
PisarnaPesnica pri Mariboru 32e, 2211 Pesnica

Coaching v podjetjih dviguje produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih – LOPIS

19. oktobra, 2023

V sodobnem poslovnem svetu se hitrost sprememb in konkurenčnost neprestano povečujeta. Podjetja se morajo nenehno prilagajati novim izzivom in iskati načine za izboljšanje produktivnosti ter zadovoljstva zaposlenih. Eno od orodij, ki je postalo nepogrešljivo v teh prizadevanjih, je coaching za zaposlene.Gre za metodo usmerjanja in mentoriranja, ki omogoča zaposlenim, da razvijajo svoje veščine, spoznajo svoje vzorce razmišljanja in odkrijejo svoj celoten potencial. V poslovnem okolju in v slovenskih podjetjih se coaching vse pogosteje uporablja, saj ima številne koristi za zaposlene, celoten delovni proces in podjetje.Zakaj imeti COACHING DAN v vašem podjetju, kjer bo coach na voljo samo vašim zaposlenim?

  1. Izboljšali boste produktivnost vaših zaposlenih: Eno izmed glavnih pričakovanj podjetij, ki vlagajo v coaching za zaposlene, je izboljšanje produktivnosti zaposlenega. S pomočjo osebnega coachinga zaposleni razvijajo veščine, ki jih potrebujejo za učinkovito opravljanje svojih nalog. Hkrati pa jim coach pomaga razumeti lastne navade in omejitve, ki jih s pomočjo raznih tehnik lahko presežejo. Rezultat je povečana produktivnost in izboljšanje delovnih navad.
  1. Razvili boste dodatne vodstvenih sposobnosti: Coaching ni pomemben le za zaposlene na nižjih delovnih mestih, ampak se ga vse bolj poslužujejo tudi vodje in managerji. Vodstveni coaching pomaga vodjem izboljšati svoje komunikacijske sposobnosti, načine vodenje in odločanja. Na ta način se ustvarja bolj opolnomočeno delovno okolje, kar pozitivno vpliva na vse zaposlene ter posledično tudi na rezultate.
  1. Povečali boste zadovoljstvo vaših zaposlenih: Zadovoljni zaposleni so ključni za dolgoročni uspeh podjetja. Coaching pomaga zaposlenim razumeti lastne cilje, njihove vrednote, kar jim omogoča boljše usklajevanje z delovnim okoljem. Pomaga jim razrešiti marsikatero neprijetno situacijo ter slab odnos tudi na delovnem mestu. Zaposleni lahko s pomočjo coachinga ugotovijo, kaj ji motivira in kako naj to dosežejo. Posledično boste zmanjšali stres na delovnem mestu, saj bodo zaposleni izkusili metode ali tehnike, ki jih bodo kasneje lahko tudi sami uporabljali.

 

  1. Razvili boste inovativnost in kreativnost: Coaching spodbuja k razmišljanju izven ustaljenih okvirov. Zaposlene se spodbuja k raziskovanju novih idej in pristopov, kar lahko vodi k inovacijam v podjetju. To je ključnega pomena za dolgoročno uspešnost in konkurenčnost podjetja.
  1. Izboljšali boste medosebnih Odnosov: S coachingom se zaposlenim pomaga razumeti, kako komunicirati bolj učinkovito z različnimi vedenjskimi stili sodelavcev in kako reševati konflikte. To prispeva k boljšim odnosom med sodelavci, posledično pa s tem povečujemo harmonijo in sodelovanje v podjetju.
  1. Posameznikovo rast in razvoj: Coaching ne koristi le podjetju, ampak tudi posamezniku. Zaposleni, ki prejemajo coaching, se počutijo bolj samozavestno, motivirano in pripravljeni na nove izzive. To jim pomaga pri osebnem in poklicnem  razvoju. Z vlaganjem v njihov osebnostni razvoj, pa jim pokažemo tudi, da so za podjetje še kako pomembni.

Kljub vsem tem koristim namigov, pa mora coaching za zaposlene potekati sistematično, in sicer na način, ki je prilagojen specifičnim potrebam in ciljem podjetja. Ker je coaching za zaposlene v podjetjih vse bolj prepoznan kot ključno orodje za izboljšanje produktivnosti, zadovoljstva zaposlenih in dolgoročnega uspeha, smo tudi mi zraven poslovnih izobraževanj za podjetja uvedli »paket coaching dnevov«, kjer je zaposlenim dvakrat mesečno ali več na voljo eden od naših coachov za individualno obravnavo vsakega posameznika, ki se je za to odločil. Na ta način se lahko podjetja bolje prilagajajo spreminjajočim se pogojem na trgu ter zaposlenim omogočijo osebno in poklicno rast.Veseli smo, da je že kar nekaj slovenskih podjetij prepoznalo koristen potencial coachinga in ga vključujejo v svoje strategije za razvoj zaposlenih. Opolnomočite svoje zaposlene tudi vi in se naročite na posvet na spodnjih kontaktih.

“Čez dvajset let vas bodo bolj motile stvari, ki jih niste storili, kot tiste, ki ste jih. Zato spustite privez, pojdite iz varnega pristanišča in pustite, da vam veter raznese jadra. Raziščite. Sanjajate. Odkrivajte. “Mark TWAIN
LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
Najdete nasSocialna omrežja
LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
KONTAKTPišite nam
NAJDETE NASSocialna omrežja