fbpx
 
Kontakt:info@lopis.si in 00386 31 332 761 (Bojan)
PisarnaPesnica pri Mariboru 32e, 2211 Pesnica

Razvoj i kadrovske funkcije.

Današnji OSNOVNI KAPITAL TVRTKE njegovi su zaposleni.

Osnovni pregled in struktura HR oddelka

HR ima pomembne funkcije za zagotavljanje realizacije ciljev in vizije organizacije, predvsem kako je potrebno z ljudmi v določeni organizaciji ravnati in zagotoviti prenos vizije in ciljev v kadrovske politike in prakse.
Funkcije HR lahko obravnavamo z dveh vidikov:
  • V OŽJEM SMISLU je HR podporna poslovna funkcija podjetja, katere namen je zagotavljanje pogojev za delovanje poslovnega procesa HR.
  • V ŠIRŠEM SMISLU pa je HR sestavni del splošne strategije organizacije, kjer je poudarjena strateška vloga HR pri zagotavljanju konkurenčnosti podjetja.

Priprava lastnega strateškega koncepta vloge HR v podjetju

V povezavi z vse večjim pritiskom okolja in gospodarskega sistema v smeri večje učinkovitosti ljudje postajajo ključni vir organizacijskega uspeha.

Brez ustrezno usposobljenih in motiviranih zaposlenih se podjetja težko spopadajo s tem razvojem. Po drugi strani pa to pomeni, da je HR ključna naloga vodenja podjetja, saj imajo zaposleni odločilno vlogo pri doseganju organizacijskih strateških ciljev in dolgoročnega preživetja ter trajnostnega razvoja.

V okviru vzpostavitve sistema HR bomo kadrovski službi svetovali pri:
  • vzpostavitvi sistema pridobivanja, selekcije in izbora zaposlenih
  • vzpostavitvi sistema nagrajevanja in motiviranja zaposlenih
  • pomoč pri prenovi izvajanja letnih razgovorov skupaj z načrtovanjem karier in prepoznavanjem ključnih kadrov s ciljem ohranjanja kvalitetnih zaposlenih v podjetju.
LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
Najdete nasSocialna omrežja
LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
KONTAKTPišite nam
NAJDETE NASSocialna omrežja