fbpx
 
Kontakt:info@lopis.si in 00386 31 332 761 (Bojan)
PisarnaPesnica pri Mariboru 32e, 2211 Pesnica

Razvoj kadrovskih funkcij ali "HR MANAGEMENT"

Današnji OSNOVNI KAPITAL PODJETJA so njegovi zaposleni.

Osnovni pregled in struktura HR oddelka

HR ima pomembne funkcije za zagotavljanje realizacije ciljev in vizije organizacije, predvsem kako je potrebno z ljudmi v določeni organizaciji ravnati in zagotoviti prenos vizije in ciljev v kadrovske politike in prakse.
Funkcije HR lahko obravnavamo z dveh vidikov:
 • V OŽJEM SMISLU je HR podporna poslovna funkcija podjetja, katere namen je zagotavljanje pogojev za delovanje poslovnega procesa HR.
 • V ŠIRŠEM SMISLU pa je HR sestavni del splošne strategije organizacije, kjer je poudarjena strateška vloga HR pri zagotavljanju konkurenčnosti podjetja.

Priprava lastnega strateškega koncepta vloge HR v podjetju

V povezavi z vse večjim pritiskom okolja in gospodarskega sistema v smeri večje učinkovitosti ljudje postajajo ključni vir organizacijskega uspeha.
V okviru vzpostavitve sistema HR bomo kadrovski službi svetovali pri:
 • vzpostavitvi sistema pridobivanja, selekcije in izbora zaposlenih
 • vzpostavitvi sistema nagrajevanja in motiviranja zaposlenih
 • pomoč pri prenovi izvajanja letnih razgovorov skupaj z načrtovanjem karier in prepoznavanjem ključnih kadrov s ciljem ohranjanja kvalitetnih zaposlenih v podjetju.

Vključevanje odgovornosti v kulturo podjetja

Kakšna je Vaša vloga pri vključevanju odgovornosti v kulturo podjetja?
Boste rekli, da je ni in da je vse odvisno od tima ali pa od vašega nadrejenega?
Iz vsebine programa
 • Odgovornost je nekaj, za kar se odločite - to vam ni dodeljeno. Vodje pogosto izražajo razočaranje zaradi pomanjkanja odgovornosti v svojih organizacijah. Toda veliki voditelji razumejo, da morajo odgovornost oblikovati, ne pa ga samo zahtevati.

Praktični primeri uporabe umetne inteligence v podjetjih

Razumeti osnovne koncepte umetne inteligence (UI) na preprost način.
Odkriti, kako UI vpliva na naše vsakdanje življenje.
Preizkusiti nekaj osnovnih konceptov in aplikacij UI.
Iz vsebine programa
 • Kaj je umetna inteligenca in kako jo lahko uporabljamo v podjetjih?
 • Kako deluje ChatGPT in kakšne so njegove omejitve?
 • Kako lahko uporabljamo ChatGPT v poslovni komunikaciji?
 • 5 preprostih spletnih orodij, ki jih morate spoznati (ChatGPT, Siri, Adobe scan, prepoznavanje obraza…ipd.)
 • Prednosti in slabosti uporabe UI v vsakdanjem življenju
 • Kako integrirati UI v svoj delovnik za večjo produktivnost na delovnem mestu.
ZA VEČ

NAVDIHA, MOTIVACIJE, OSEBNE IN POSLOVNE RASTI...

LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
Najdete nasSocialna omrežja
LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje,
Bojan Krajnc s.p.
KONTAKTPišite nam
NAJDETE NASSocialna omrežja